ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจจังหวัดฟุคุโอกะ (ภาคภาษาต่างประเทศ)

天津新能再生资源

วันที่ 29 มกราคม 2563
Coronavirus (2019-nCoV) advice for the public
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว("แคทริ" แบรนด์ใหม่ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของ "คุรุเมะ คาซูริ" และ บีมส์ / สายการบินฮาวาย เส้นฟุกุโอกะ-โฮโนลูลู เปิดให้บริการ)
วันที่ 30 ตุลาคม 2562
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว(เน็ตเวิร์กกิ้ง อีเว้นท์ (Networking evnet) ที่จัดขึ้นโดยนักธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ / "ฮากาตะ จิโดริ [ไก่พื้นเมือง] (เนื้ออกไก่)" ได้รับการรับรองด้านการกล่าวอ้างทางสุขภาพ )
วันที่ 24 กันยายน 2562
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
ดูต่อ

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
ข่าวฟุคุโอกะ (มีภาพประกอบ)

再生资源产业

โฮมเพจทางการของจังหวัดฟุกุโอกะ แปลขึ้นโดยโปรแกรมบริการแปลภาษาอัตโนมัติของหน่วยงานเอกชน เนื่องจากเป็นการแปลจากโปรแกรมแปลภาษา เนื้อหาจึงมีความแตกต่างจากภาคภาษาญี่ปุ่นต้นฉบับ จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบและขอความกรุณาศึกษาข้อตกลงของ Google ด้วย

自動翻訳
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

แผนผังเว็บไชต์
มรดกจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมญี่ปุ่นสมัยเมจิ
'เกาะที่อุทิศแก่พระเจ้า' แหล่งมรดกที่เกี่ยวข้องกับเมืองมุนากาตะและเกาะโอกิโนะชิมะ
Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.